Şans oyunları özelleşiyor

steponline 26 Kasım 2013 0
Şans oyunları özelleşiyor

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, Resmi Gazete’de yer alan ilanına göre ihale, karşılığı nakit olmak üzere planlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ait olan piyango, hemen kazan ve sayısal oyunlar ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunlarının lisansının, topluca verilmek suretiyle özelleştirilmesini içeriyor.  Lisans süresi, 10 yıl olacak. “Pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecek ihale, ihale komisyonu tarafından gerekli görüldüğü takdirde pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecek.  İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilecek. Gerçek kişiler veya yatırım fonları, ortak girişim grubu ortağı olabilecek. Ayrıca ortak girişim grubuna ortak olacak yatırım fonlarının bağımsız denetçiler tarafından verilen beyannamede belirtilen “yönetimleri altındaki fonlar” tutarının en az 500 milyon dolar ve ortak girişim grubu içindeki paylarının yüzde 70’i geçmemesi gerekecek. Tanıtım ve ihale dokümanı alan katılımcılara 2 Aralık 2013 – 3 Şubat 2014 arasında başvurmaları kaydıyla, ihaleye teklif verme öncesinde şans oyunlarının son 5 yıllık ve mevcut duruma ilişkin bilgiler, bayilik sistemi, bayilik ağı ve hukuki bilgileri almak üzere 6 Aralık 2013 – 7 Şubat 2014 arasında elektronik ortamda sunulacak Şans Oyunları Bilgi Sitesi ile bilgi sitesine aktarılamayan bilgi ve belgelerin yer alacağı Şans Oyunları Bilgi Odası’na giriş imkanı sağlanacak. Ön yeterlik başvurusunda bulunmak isteyen tüzel kişi ve ortak girişim grupları, en geç 30 Ocak 2014 saat 16.00’ya kadar Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvuracak.  Komisyon tarafından ön yeterlik kriterlerini karşıladığına karar verilen teklif sahiplerinin teklifleri, en geç 13 Şubat 2014 saat 16.00’ya kadar Özelleştirme İdaresi Başkanlığına “elden” teslim edilecek. İhale için geçici teminat tutarı, 10 milyon dolar olarak belirlendi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, karşılığı nakit olmak üzere, şans oyunlarını planlama, tertip etme ve çekiliş düzenleme hakkı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ait olan piyango, hemen kazan, on numara, şans topu, sayısal loto ve süper loto ile ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilebilecek olan benzer şans oyunları lisansının topluca verilmek suretiyle özelleştirilmesine ilişkin süreçte ilan aşamasına gelindiği hatırlatıldı.  Özelleştirmenin yasal ve idari yapısı ve şartlarına ilişkin bilgilerin yer aldığı açıklamada, lisans süresinin 10 yıl olacağı ve faaliyete geçiş tarihinden itibaren hesaplanacağı belirtildi.  Pay dağılımı Lisans süresinin bitimine kadar başka bir lisans verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, “Lisans sahibi, lisans süresince her takvim yılı için elde ettiği hasılattan yüzde 25, diğer gelirlerin brüt tutarı üzerinden de yüzde 28 pay alacak. Lisans sahibinin, lisansa konu faaliyetleri gerçekleştirmek için yapacağı her türlü işletme, yatırım ve finansman giderleri ile dağıtım kanallarına ödeyeceği satış komisyonu, ikramiye ödeme primleri ve benzerleri bu orana dahil olacak” ifadeleri kullanıldı.  Lisans sahibi yeni oyunlar sunabilecek Milli Piyango İdaresinin sahip olduğu yazılım, donanım ve oyun terminalleri gibi hiçbir varlığın, lisansın ve özelleştirmenin konusu olmayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, lisans sahibinin, Milli Piyango İdaresi tarafından pazara sunulmuş olan mevcut oyunları oynatmaya ve söz konusu oyunlara ait logoları ve isimleri kullanmaya devam edebileceği gibi pazara yeni oyunlar da sunabileceği vurgulandı.  Milli Piyango İdaresi’nin, özelleştirme sonrası, lisansa konu olan şans oyunları faaliyetlerini denetleme görevini üstleneceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:  “Bu kapsamda Milli Piyango İdaresi; lisans sözleşmesinin kamu yararını ve tüketici haklarını koruyacak şekilde uygulanmasının sağlanması için gereken tedbirleri almaya, şans oyunları faaliyetinin mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygun yürütülmesini izlemeye ve denetlemeye, mevzuat ve sözleşme hükümlerine aykırılık halinde bir önceki takvim yılında elde edilen hasılatın yüzde 5’ine kadar idari para cezası uygulamaya ve lisans sözleşmesini feshetmeye yetkilidir.” 

Kaynak : aa.com.tr

Leave A Response »

%d blogcu bunu beğendi: