Kadın girişimcilere destek HALKBANK’ tan

steponline 24 Mayıs 2013 0
Kadın girişimcilere destek HALKBANK’ tan

Kadın Girişimcilere İlk Adım Kredisi

Girişimciliği teşvik etmek, istihdamı arttırmak ve girişimci ruhuna sahip kadınların ekonomik hayata katılmalarının desteklemek amacıyla “Kadın Girişimcilere İlk Adım Kredisi” Halkbank’tan…
Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliği ile verilen kredi, başvuru tarihi itibariyle, ilk defa iş kurmak isteyen veya 1 yılı aşmamak üzere ticari faaliyette bulunan Kadın Girişimcilere kullandırılacaktır. Tercihe göre aylık eşit taksitli ya da dönemsel taksitli olarak verilecek kredi, 6 ay ila 1 yıl arasında ödemesiz dönem ve azami 60 ay vade imkanı sunuyor. Kredide limitler ise kadın girişimcinin eğitim ve tecrübesine göre belirlenecek olup, azami kredi limiti 95.000 TL’dir. 1 yıllık “Kritik Hastalık Sigortası”nın hediye edildiği kredide son başvuru tarihi 31.12.2013.

halkbankkadingirisimci

Kredi Koşulları

 • Kredi başvuru tarihi itibariyle, 50 yaşını aşmamış olan gerçek kişiler ile hisselerinin toplamı en az %51 olan, 50 yaşını aşmamış kadınlara ait olan tüzel kişiler krediden faydalanabilecektir. Tüzel kişilik şirketlerde kredi vadesi süresince kadın girişimcilere ait hisseler toplamının %51 oranının altına düşmemesi şarttır. Ancak kredi süresi içerisinde yaş sınırındaki değişiklikler dikkate alınmayacaktır.
 • Krediye ilk başvuru tarihi itibariyle Kadın Girişimcinin herhangi bir faaliyeti ya da kendine ait bir işyeri olmaması veya faaliyet süresinin 1 yılı aşmamış olması gerekmektedir. Ancak, kadın girişimcinin krediyi kullanabilmesi için girişimcilerin işletmeyi kurmuş olması şartı aranacaktır.
 • İşyeri açmak yerine ikametgâhını aynı zamanda işyeri olarak kullanmak isteyen girişimcilerde, vergi dairesine kaydolunması şartı ve vergi mükellefi olduğunu gösteren belge aranacaktır.
 • Gerçek kişi girişimcinin veya tüzel kişi girişimcinin kadın girişimci olma şartını sağlayan ortaklarının en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir.

Başvuru sırasında istenen belgeler

 1. Vergi Kimlik Numarası
 2. Ticaret Sicil Kaydı/Oda kaydı
 3. İkametgah Kaydı
 4. KGF için hazırlanan İş Planı
 5. Eğitim Sertifikası (İŞKUR, KOSGEB, özel/kamu Mesleki Eğitim Kurs belgesi gibi uzmanlık belgesi) – ( kredi limitine ilişkin kademelerde şart olması halinde)
 6. Krediye konu işle ilgili faaliyet gösteren iş yerlerinde en az 5 yıl çalıştığını gösteren belge ( kredi limitine ilişkin kademelerde şart olması halinde)
 7. Öğrenim Durumu Belgesi ( kredi limitine ilişkin kademelerde şart olması halinde)
 8. Kredi kullanacak Kadın Girişimciden ve tüzel kişilerde kadın girişimci olma vasfını taşıyan tüm ortaklardan daha önce ticari kredi kullanıp kullanmadığı ve 1 yılı aşkın faaliyette bulunan şirketlerde ortaklığı olmadığı konusunda; kredi kullandırımından önce taahhütname alınacaktır.

Leave A Response »

%d blogcu bunu beğendi: