BDDK’dan tekdüzen hesap planı düzenlemesi

steponline 24 Aralık 2013 0
BDDK’dan tekdüzen hesap planı düzenlemesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketlerince uygulanacak tekdüzen hesap planının detaylarını belirledi. BDDK’nın, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ ile tüm finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri için muhasebeleştirme ve finansal raporlama açısından tekdüzeni sağlama, denetim ve gözetim için gerekli olan bilgilerin doğrulanabilir ve denetlenebilir bir şekilde doğrudan ve sağlıklı olarak elde edilmesi, ekonominin izlenmesi ve yönlendirilmesi için yetkili mercilerin ihtiyaç duyduğu bilgilerle, diğer istatistiki bilgilere doğrudan ulaşılması, finansal analiz, risk analizi, verimlilik analizi gibi çeşitli analiz ve yorumlar için ihtiyaç duyulan bilgilerin standart şekilde elde edilmesinin sağlamasını amaçlanıyor. Buna göre, tekdüzen hesap planı, “dönen değerler, ana faaliyetlerden alacaklar, yatırım amaçlı değerler ve diğer aktifler, bankalardan kullanılan krediler ve diğer yabancı kaynaklar, özkaynaklar, ana faaliyet gelirleri, finansman giderleri, faaliyet dışı gelirler, faaliyet giderleri ve diğer giderler, bilanço dışı hesaplar” gruplarından oluşacak. Tekdüzen hesap planı izahnamesi de düzenlenen tebliğle, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi ile Kamuya Açıklanacak Finansal Tabloların Biçim ve İçeriği Hakkında Tebliğ ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

Kaynak : aa.com.tr

Leave A Response »

%d blogcu bunu beğendi: